Dzielnica VIII Dębniki

ul. Praska 52

30-322 Kraków

telefon: 12 267 0303

faks: 12 267 0303

e-mail: rada@dzielnica8.krakow.pl

 

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

OGŁOSZENIE:

 

IV sesja Rady Dzielnicy VIII Dębniki

odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 18:00

w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 w Krakowie

 

projekt porządku obrad

 

projekty uchwał - druk nr:

 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51