Dzielnica VIII Dębniki

ul. Praska 52

30-322 Kraków

telefon: 12 267 0303

faks: 12 267 0303

e-mail: rada@dzielnica8.krakow.pl

 

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

OGŁOSZENIE:

 

VI sesja Rady Dzielnicy VIII Dębniki

odbędzie się w dniu 4 marca 2015 r. o godz. 18:00

w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52w Krakowie

 

 

 

projekt porządku obrad - sesja VI.pdf

projekt uchwały Grupy Radnych - druk nr 79.pdf

projekt uchwały Grupy Radnych - druk nr 80.pdf

projekt uchwały Komisji Infrastruktury - druk nr 67.pdf

projekt uchwały Komisji Infrastruktury - druk nr 71.pdf

projekt uchwały Komisji Infrastruktury - druk nr 72.pdf

projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa - druk nr 77.pdf

projekt uchwały Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska - druk nr 78.pdf

projekt uchwały Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki - druk nr 68.pdf

projekt uchwały Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki - druk nr 69.pdf

projekt uchwały Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki - druk nr 70.pdf

projekt uchwały Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki - druk nr 73.pdf

projekt uchwały Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki - druk nr 74.pdf

projekt uchwały Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki - druk nr 75.pdf

projekt uchwały Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki - druk nr 76.pdf