Komunikaty

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rodzinnej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP "Rejon ulicy Rodzinnej"

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej"

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kostrze".

Czytaj więcej: Obwieszczenie - MPZP obszaru Kostrze

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kostrze - rejon ulicy Falistej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Obwieszczenie Kostrze - rejon ulicy Falistej

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kolna - Obszar Łąkowy" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej: Kolna - Obszar Łąkowy - obwieszczenie

Dyżury

 

ARKADIUSZ PUSZKARZ
Przewodniczący Rady i Zarządu

Każdy wtorek

17:00 – 18:00

 

KRZYSZTOF GACEK
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

Każdy wtorek

16:30 – 17:30

 

  


PAWEŁ BYSTROWSKI
Członek Zarządu

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 


SŁAWOMIR SIEKACZ
Członek Zarządu

Każdy trzeci wtorek miesiąca

16:00 – 17:00

 


URSZULA TWARDZIK
Członek Zarządu

Każdy czwarty wtorek miesiąca

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

Początek strony