Spotkanie z mieszkańcami Pychowic

Infrastruktura rowerowa, piesza i drogowa, miejsca rekreacji – czyli podsumowanie zadań zrealizowanych na terenie dzielnicy Dębniki oraz rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej – m.in. te sprawy zostały poruszone podczas spotkania przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza oraz wiceprzewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki Bartosza Paszkowskiego z mieszkańcami Pychowic.

Spotkanie odbyło się 6 kwietnia i było pierwszym z cyklu spotkań Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z mieszkańcami dzielnic. Kolejne odbyły się 7 kwietnia w Swoszowicach i 21 kwietnia na Kurdwanowie.

Na przełomie stycznia i lutego Rafał Komarewicz odbył szereg spotkań z przewodniczącymi Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa. – Już teraz dzielnice w naszym mieście odgrywają ważną rolę, ale chciałbym zwiększyć ich znaczenie. Uważam, że przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą służyć pomocą radnym Krakowa w podejmowaniu kluczowych decyzji – mówił Rafał Komarewicz. Podczas tych spotkań rozmawiano o inwestycjach, potrzebach, problemach i przyszłości jednostek pomocniczych Krakowa. Kolejnym krokiem po spotkaniach z przewodniczącymi dzielnic są spotkania z mieszkańcami. – To doskonała okazja, by wsłuchać się w głos mieszkańców każdej części Krakowa – tłumaczy Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Wizja lokalna przy ul. Słońskiego

Największe emocje i zainteresowanie w trakcie spotkania z mieszkańcami Pychowic wzbudził temat rozbudowy ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej. Mieszkańcy od lat czekają na rozbudowę tego odcinka drogi zapewniającego dojście i dojazd do szkoły i kościoła. Ostatnio pojawiły się środki w budżecie Krakowa, okazało się jednak, że przedstawione rozwiązanie rozbudowy drogi nie jest według grupy mieszkańców bezpieczne.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przeprowadził z mieszkańcami wizję w terenie, wysłuchał ich uwag i propozycji alternatywnych rozwiązań. Zwrócił jednak uwagę na inny aspekt rezygnacji z proponowanego rozwiązania - projektowanie nowego wariantu rozbudowy znacznie wydłuży czas realizacji inwestycji, być może nawet o kilka lat. - Istnieje zagrożenie, że jeśli nie zostanie wypracowane porozumienie w tej sprawie, środki zostaną przeznaczone na inwestycje, które mają już wszystkie zgody i są gotowe na realizację – tłumaczył Komarewicz.

Ze środków dzielnicy i budżetu miasta

Podczas rozmów z mieszkańcami Pychowic Bartosz Paszkowski przedstawił podsumowanie zadań zrealizowanych z budżetu dzielnicy, m.in.: nakładka asfaltowa ul. Na Leszczu i ul. Krasowej, remont ul. Sodowej - etap 1, remont nawierzchni chodnika przy ul. Tynieckiej, remont drogi dojazdowej do ścieżki rowerowej na wale wiślanym, dofinansowanie potrzeb Szkoły Podstawowej nr 62 oraz wydarzeń kulturalnych, oświetlenie ul. Na Leszczu (projekt w opracowaniu), oświetlenie i nakładka asfaltowa drogi do sklepu Szczypiorek, boisko do piłki nożnej z siłownią przy ul. Zakrzowieckiej.

Z budżetu miasta Krakowa zrealizowana została budowa ścieżki rowerowej ul. Widłakowa/Tyniecka. Koszt tej inwestycji wyniósł 1 mln 600 tys. zł. - Po wielu latach zmagań udało się doprowadzić inwestycję do końca. Odbyłem w tej sprawie kilkanaście spotkań z Wydziałem Skarbu i Zarządem Dróg Miasta Krakowa. Dzięki dużej pomocy i wydzierżawieniu działki w końcu udało się zrealizować 300 metrów ścieżki rowerowej, dzięki której można bezpiecznie poruszać się po wałach wiślanych – informował mieszkańców Rafał Komarewicz.

Również ze środków budżetu miasta udało się zlikwidować dziury i odpowiednio doświetlić drogę w ciągu pieszo-rowerowym ul. Zakrzowieckiej/Gronostajowej. Skomplikowała się natomiast budowa chodnika przy ul. Tynieckiej od budynku nr 116 do Szkoły Podstawowej nr 54. Zadanie to dwa lata temu wprowadził do Programu budowy chodników Rafał Komarewicz. Obecnie prace zostały wstrzymane na wniosek Wodociągów Miasta Krakowa w związku z budową wodociągu na ul. Tynieckiej. Do realizacji tego zadania konieczna jest rozbudowa ulicy, która w znacznym stopniu wychodzi poza zakres prowadzonej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa inwestycji dotyczącej budowy chodnika.

Zielono mi

Nie zabrakło również informacji na temat inwestycji rekreacyjnych. Mowa o budowie „Zielonego Ogrodu” przy ul. Zakrzowieckiej II i III etap. - W zeszłym roku złożyłem poprawkę do budżetu na 400 tys. zł na wykonanie tych etapów. Razem z Bartoszem Paszkowskim odbyliśmy wizytę w Zarządzie Zieleni Miejskiej i udało nam się uzyskać dodatkowe środki finansowe. Finalnie jest to ponad 1 mln 250 tys. zł na realizację II i III etapu. Złożyłem też wniosek o dodatkowe 100 tys. zł na ogrodzenie terenu, aby nie zdewastowały go dziki – informował mieszkańców Rafał Komarewicz. W ramach Zielonego Ogrodu zostały już wykonane: plac zabaw, wydzielona strefa ogrodu społecznego, mini skatepark, obiekty małej architektury (kosze, ławki), dodatkowe nasadzenia zieleni, ciągi piesze.

W planach jest także budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej. Na jego wykonanie potrzebne jest 350 tys. zł. Dzielnica jest w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego. Przewodniczący RMK zapewnił mieszkańców, że w przyszłym roku będzie wnioskował o zarezerwowanie środków w budżecie miasta Krakowa na budowę ogródka jordanowskiego.

Co jeszcze jest ważne dla mieszkańców?

Mieszkańcy zgłosili potrzebę budowy chodnika przy ul. Prylińskiego. - Na części ulicy parkują samochody i nie ma jak przejść z wózkiem czy dziećmi między zaparkowanym autem a jadącym samochodem, jest niebezpiecznie. Jeżeli większość mieszkańców będzie za budową chodnika to zostanie on zrealizowany. Konieczna będzie wycinka niektórych roślin posadzonych przez mieszkańców w miejskim pasie drogowym – wyjaśniał Bartosz Paszkowski.

Mieszkańcy poruszyli także temat kanalizacji i chodnika na ul. Tynieckiej na odcinku od Pychowic do szkoły w Kostrzu. Projekt tej inwestycji ma powstać do końca 2023 r.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony