Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy VIII Dębniki

Żłobki

Żłobek nr 23, ul. Słomiana 7 - tel. 12 266-12-46

Zespoły Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 30 – tel. 12 266-39-52, 12 266-37-73

Zespoły Szkolno - Przedszkolne

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7, ul. Skotnicka 86 – tel. 12 262-52-77

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. M. Wrony 115 – tel. 12 262-10-20

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 – tel. 12 266-35-98

Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Konfederacka 12 – tel. 12 266-36-58

Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – tel. 12 266-78-98

Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 – tel. 12 262-20-27

Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 – tel. 12 267-58-53

Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 – tel. 12 266-28-50

Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Skwerowa 3 – tel. 12 266 49 39

Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 – tel. 12 267-52-33

Szkoła Podstawowa nr 132 – filia, ul. Benedyktyńska 4 – tel. 12 267-53-45

Szkoła Podstawowa  nr 151, ul. Lipińskiego 2 - 12 266-54-97

Szkoła Podstawowa  nr 158, ul. Strąkowa 3A - 12 260-13-30

Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

SOSW nr 1, ul. Barska 45 – tel. 12 269-00-60, 12 266-29-67

SOSW nr 3, ul. Praska 64 – tel. 12 269-35-50

SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 – tel. 12 266-66-80, 12 267-44-20

Przedszkola

Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 – tel. 12 266-14-39

Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a – tel. 12 269-60-11, 12 264-12-45

Przedszkole Nr 10, ul. Strąkowa 7 – tel. 12 267-82-00

Przedszkole Nr 10, ul. Jana Kantego Przyzby 1 – tel. 12 357-89-63

Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2 – tel. 12 268-22-39, 12 268-22-51

Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 – tel. 12 265-56-72

Przedszkole nr 67 – filia, ul. Praska 52 – tel. 12 266-08-67

Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 – tel. 12 266-05-10

Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 – tel. 12 266 -87-63

Przedszkole nr 133, ul. Benedyktyńska 4 – tel. 12 267-54-08 

Przedszkole nr 133 – filia, ul. Tyniecka 122 – tel. 12 267-59-95

Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 – tel. 12 266-10-02 

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony