Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 31 lipca 2019 r. aukcji na najem lokali użytkowych.

Oferta do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego.

Tabela stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych.

Umowa na najem lokalu użytkowego.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 31 lipca 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 31 lipca 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych/prawnych przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 31 lipca 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych położonych w budynkach pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miejskie Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 31 lipca 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji celowej w dniu 31 lipca 2019 r.

Tabela określająca rodzaje działalności na realizowanie, których mogą być wynajęte lokale przeznaczone na realizowanie świadczeń zdrowotnych oraz minimalne wywoławcze stawki czynszowe najmu netto w aukcji celowej na najem lokali użytkowych zaliczonych do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych, stanowiąca Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1993/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2013 r. stanowiący treść Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2009 r.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zbk.krakow.pl

 

 

Początek strony