Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia w dniu 30 SIERPNIA 2019 r. aukcji na najem lokali użytkowych.

Oferta do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego.

Tabela stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych.

Umowa na najem lokalu użytkowego.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych położonych w budynkach pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji celowej w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1993/2013 z 08.07.2013 r. stanowiący treść załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z 27.05.2009 r. określający rodzaje działalności na realizowanie których mogą być wynajęte lokale przeznaczone na realizowanie świadczeń zdrowotnych oraz minimalne wywoławcze stawki czynszowe najmu netto w aukcji celowej na najem lokali zaliczonych do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zbk.krakow.pl

 
 
 

 

 

Początek strony