Ogłoszenie ws. przeprowadzenia w dniu 30 WRZEŚNIA 2019 r. aukcji na najem lokali użytkowych.

Oferta do udziału w aukcji na najem lokali użytkowych.

Umowa na najem lokalu użytkowego.

Tabela stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych.

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 30 września 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych położonych w budynkach pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 30 września 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych (osób prawnych) przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 30 września 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 30 września 2019 r.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji celowej w dniu 30 września 2019 r.

Tabela określająca rodzaje działalności na realizowanie których mogą być wynajęte lokale przeznaczone na realizowanie świadczeń zdrowotnych oraz minimalne wywoławcze stawki czynszowe najmu netto w aukcji celowej na najem lokali użytkowych zaliczonych do bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych - stanowiąca zał. Nr 2 do zarządzenia PMK Nr 1993/2013 z dnia 08.07.2013 r. stanowiący treść zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 1154/2009 PMK z dnia 27.05.2009 r.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zbk.krakow.pl

 

 

Początek strony